Afdrukken
Categorie: Bestuursnieuws
Hits: 443

De penningmeester vraagt jullie om weer de jaarlijkse contributie te voldoen.
De contributie dient uiterlijk 29 augustus 2021 te zijn voldaan op onderstaand banknummer.
Bij niet tijdig betalen worden er aanmeldingskosten in rekening gebracht.

Om deel te nemen aan de huisleagues is het tijdig betalen van de contributie verplicht. Niet betaald is helaas niet bowlen!

Het contributiebedrag van de Sittardse Bowling Vereniging bestaat uit een afdracht aan de NBF en een bijdrage voor de vereniging.
Het bestuur heeft de volgende beslissingen genomen vanwege het feit dat er afgelopen seizoen amper activiteiten hebben plaats gevonden.
De bijdrage wordt voor de blijvende leden van de vereniging in het nieuwe bowlingseizoen 2021-2022 eenmalig niet doorberekend voor ‘niet geleverde diensten’ in het seizoen 2020-2021.
En omdat de NBF niets doet aan een tegemoetkoming van de contributie in deze moeilijke coronatijd geven wij daar boven op ook nog een eenmalige korting van 10 euro op het contributiebedrag.

Nieuwe leden betalen wel het volledige contributiebedrag.

De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 worden

  Volledig ContributiebedragContributie bestaande leden
Jeugd t/m 17 jaar               36,50 21,00
Jeugd 18 t/m 21 jaar 47,00 27,00
Senioren 22 t/m 64 jaar 53,00 32,00
Senioren vanaf 65 jaar 47,00 27,00
G-Bowlers * 15,00 0,00
Dubbellid jeugd 21,50 15,00
Dubbellid Senioren 28,50 20,00

* G-Bowlers die deelnemen aan de reguliere huisleagues dienen het normale contributie-tarief te betalen.

Rabobank Sittard 147628857           IBAN nummer: NL84 RABO 0147 6288 57                BIC RABONL2U