Nederland heeft ongeveer 10.000 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 140 bowlingverenigingen in Nederland.

Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij SBV:
  

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw (mobiel) telefoonnummer of heb je een nieuw primair emailadres?
Geef dan je nieuwe gegevens door aan het bestuur.

Zowel de Sittardse Bowling Vereniging alsook de NBF kunnen je dan contacteren over de meest uiteen lopende zaken zoals nieuwsbrieven, informatie over leagues, contributie en toernooien. De NBF stuurt je dan ook periodiek haar magazin Bowlen.NL.

Ook binnen de sport is er regelmatig sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV, d.d. 18 mei jl. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.
De NBF-bijdrage is met € 5,00 per persoon per jaar verhoogd. De bijdrage aan de SBV is gelijk gebleven!

 Lidmaatschap Bedrag
 Jeugd t/m 17 jaar € 30,50
 Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ € 41,00 
 Senioren 22 t/m 64 € 47,00
 G-Bowlen * € 15,00
 Dubbellid Jeugd € 20,00
 Dubbellid Senioren € 26,50
 Inschrijfgeld nieuw lid € 5,00
 Inschrijfgeld terugkerend lid € 2,50

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 augustus 2019 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57

Tevens bestaat de mogelijkheid tot contante betaling tijdens de feestavond/prijsuitreiking op 25 mei a.s. bij de penningmeester Maurice Michiels.

Leden van de Sittardse Bowling Vereniging kunnen op deze site inloggen om toegang te krijgen tot meer informatie.
Onder andere Reglementen, Statuten en Notulen zijn te vinden op de pagina "Links" indien men is ingelogd.

Om toegang te krijgen tot deze informatie dien je je te registreren op deze website. De gebruikersnaam en het wachtwoord mag je zelf kiezen.
De webmaster zal je account dan zo snel mogelijk vrij schakelen.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze informatie en/of het inloggen, neem contact op met een van de bestuursleden.

sbv logo 300

Sittardse Bowling Vereniging

Postbus 45
6130 AA Sittard