Nederland heeft ongeveer 10.000 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 140 bowlingverenigingen in Nederland.

Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij SBV:
  

Na de persconferentie van maandag 8 maart jl. heeft het bestuur van de Sittardse Bowling Vereniging overlegd en zijn de volgende besluiten genomen.

Ondanks dat de persconferentie voorzichtig positief was en het vaccineren al volop aan de gang is, zijn de vooruitzichten voor heropening van de horeca en dus ook de bowlingcentra somber te noemen.
Het bestuur heeft derhalve besloten dit seizoen niet meer uit te spelen zoals we aan het begin van het seizoen gepland hadden. Dat houdt o.a. in dat de huisleagues geen herstart meer krijgen en dat het reeds ingelegde prijzengeld en ook de borg voor de laatste speeldag terugbetaald wordt aan de teams. Er zal geen prijzengeldverdeling worden toegepast.
De penningmeester van de vereniging zal het ingelegde geld overmaken aan de bij het bestuur bekende teamcaptain. Wij vertrouwen erop dat de teamcaptain het geld verdeelt onder de spelers van het team.

Voor de jeugdleden betekent dit, dat er geen centrale trainingen en league meer worden gepland tot nader bericht. Over hervatting van de trainingen en in welke vorm, zal door de jeugdbegeleiding worden gecommuniceerd met de ouders. 

Eventueel geplande jaarlijkse huistoernooien zullen ook geen doorgang hebben.
Het voor 2020 geplande jubileumtoernooi, dat tot 2x toe helaas is verschoven, zal geen doorgang meer hebben en er wordt uitgekeken naar het volgende jubileum.
Het voor dit toernooi gereserveerde geld zal naar evenredigheid worden uitgekeerd aan de leden, daar zij ook in de afgelopen jaren mede hebben bijgedragen aan dit saldo.
De penningmeester zal contact opnemen met die leden, waarvan er geen rekeningnummer bekend is.

Het moge duidelijk zijn dat dit geen leuke mededelingen zijn, maar de onzekere berichten hebben het bestuur doen besluiten deze maatregelen te nemen.
Wij begrijpen dat de teleurstelling groot is en rekenen op jullie begrip voor deze besluiten.

Laten we ervan uitgaan dat de genomen maatregelen van de overheid ertoe bijdragen dat we snel terug gaan naar een 'normale' situatie en dat we in september zonder restricties en zorgen kunnen starten aan een nieuw bowlingseizoen.

In de tussentijd houden wij jullie middels de website en maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Het nieuwe onderdeel "PinTalk" is positief ontvangen en wordt gretig gelezen. We gaan hiermee door en hopen dat we iedere maand een enthousiast lid aan jullie te mogen voorstellen.

Bestuur Sittardse Bowling Vereniging

De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV van 2019, d.d. 18 mei 2019. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld. De NBF heeft een verhoging van 2x € 5,00 voor de jaren 2019-2020 en 2020-2021 doorgevoerd.
De bijdrage aan de SBV is gelijk gebleven!

Jeugd t/m 17 jaar € 36,00
Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ € 46,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 52,00
G-bowlen * € 15,00
Dubbellidmaatschap Jeugd € 21,00
Dubbellidmaatschap Senioren € 28,00
Eénmalige administratiekosten nieuwe leden €  5,00 
Eénmalige administratiekosten terugkerende leden €  2,50

 

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 september 2020 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57

Vanaf 1 augustus gelden de nieuwe (USBC) regels over het zogenaamde balansgat. 

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw (mobiel) telefoonnummer of heb je een nieuw primair emailadres?
Geef dan je nieuwe gegevens door aan het bestuur.

Zowel de Sittardse Bowling Vereniging alsook de NBF kunnen je dan contacteren over de meest uiteen lopende zaken zoals nieuwsbrieven, informatie over leagues, contributie en toernooien. De NBF stuurt je dan ook periodiek haar magazin Bowlen.NL.

sbv logo 300

Sittardse Bowling Vereniging

Postbus 45
6130 AA Sittard