Nederland heeft ongeveer 8.500 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 120 bowlingverenigingen in Nederland.

Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij SBV:
  

Tijdens de maandagavond Masterleague hebben we een speler, en zijn team, moeten teleurstellen met het gebruik van een illegale bowlingbal.

Vanaf januari 2020 hebben we regelmatig via onze website en facebookpagina de leden erop geattendeerd dat per 1 augustus 2020 het gebruik van bowlingballen met balansgaten wereldwijd niet meer is toegestaan.

Tijdens de ALV van 6 juni 2021 is bij punt 11 het volgende besluit aangenomen.
Bij het eenmalig gebruik van een illegale bowlingbal volgt een nulscore voor de betreffende worp. Bij herhaling volgt een nulscore voor de hele game.

Neem contact op met je proshop om een teleurstelling te voorkomen. Zij kunnen het balansgat tegen een schappelijke prijs dicht maken.

VOORKOM TELEURSTELLINGEN, ZORG DAT JE BOWLINGMATERIAAL IN ORDE IS

Bestuur Sittardse Bowling Vereniging

De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV van 2019, d.d. 18 mei 2019. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld. De NBF heeft een verhoging van 2x € 5,00 voor de jaren 2019-2020 en 2020-2021 doorgevoerd.
De bijdrage aan de SBV is gelijk gebleven!

Jeugd t/m 17 jaar € 36,00
Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ € 46,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 52,00
G-bowlen * € 15,00
Dubbellidmaatschap Jeugd € 21,00
Dubbellidmaatschap Senioren € 28,00
Eénmalige administratiekosten nieuwe leden €  5,00 
Eénmalige administratiekosten terugkerende leden €  2,50

 

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 september 2020 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57

Vanaf 1 augustus gelden de nieuwe (USBC) regels over het zogenaamde balansgat. 

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw (mobiel) telefoonnummer of heb je een nieuw primair emailadres?
Geef dan je nieuwe gegevens door aan het bestuur.

Zowel de Sittardse Bowling Vereniging alsook de NBF kunnen je dan contacteren over de meest uiteen lopende zaken zoals nieuwsbrieven, informatie over leagues, contributie en toernooien. De NBF stuurt je dan ook periodiek haar magazin Bowlen.NL.

sbv logo 300

Sittardse Bowling Vereniging

Rijksweg Zuid 210
6134 AG Sittard