Nederland heeft ongeveer 7.500 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 120 bowlingverenigingen in Nederland.

Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij SBV:
  

Nu alle internationale bowlingrook is opgetrokken is het tijd voor de Sittardse Bowling Vereniging.

We willen alle (evt. nieuwe) leden vragen hun contributie op tijd te betalen.
Zeer zeker vóór 22 augustus 2022. Dit is in verband met de NBF-aanmelding.

Alle leaguebowlers dienen hun contributie te hebben voldaan, alvorens zij kunnen meespelen.
Er worden géén uitzonderingen gemaakt.

De contributiebedragen voor het bowlingseizoen 2022-2023 zijn:

Jeugd t/m 17 jaar € 37,00
Jong senioren / 65+ € 48,00
Volwassenen 22 t/m 64 jaar € 54,00
G-Bowlers * € 15,00
Dubbellid Jeugd € 22,00
Dubbellid Volwassenen € 29,00

* Het G-Bowlers lidmaatschap is enkel voor de G-League op woensdag en andere G-Bowlers activiteiten.
Voor deelname aan de reguliere huisleagues en/of niet speciale G-Bowlers activiteiten, dient een normaal lidmaatschap genomen te worden.

 

De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV van 2022, d.d. 28 mei 2022. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

Jeugd t/m 17 jaar € 37,00
Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ € 48,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 54,00
G-bowlen * € 15,00
Dubbellidmaatschap Jeugd € 22,00
Dubbellidmaatschap Senioren € 29,00
Eénmalige administratiekosten nieuwe leden €  5,00 
Eénmalige administratiekosten terugkerende leden €  2,50

 

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 september 2020 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57

Vanaf 1 augustus gelden de nieuwe (USBC) regels over het zogenaamde balansgat. 

sbv logo 300

Sittardse Bowling Vereniging

Rijksweg Zuid 210
6134 AG Sittard