Nederland heeft ongeveer 10.000 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 140 bowlingverenigingen in Nederland.

Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij SBV:
  

caroussel corona update

Beste Bowlers,

Op maandag 23 maart heeft de regering nieuwe verscherpte maatregelen afgekondigd. 
Een en ander is te lezen op de verschillende nieuws sites, o.a. NU.nl

Een van de maatregelen is dat alle evenementen tot 1 juni verboden zijn. Dat houdt in dat het bestuur heeft besloten het bowlingseizoen 2019-2020 te beëindigen.

Wat houdt dit nu in voor jullie als lid?

 • Huisleagues worden per direct beëindigd, dit geldt ook voor het G-Bowlen en de 50+ League.
 • De Algemene Ledenvergadering wordt tot nader uitgesteld.
 • Er wordt een nieuwe datum geprikt voor het Jubileumtoernooi.
 • Voor de jeugd vervallen de trainingen/league op zaterdag, de maandelijkse bijdrage wordt voorlopig stop gezet.

Maurice Michiels (penningmeester) vraagt aan alle huisleague teamcaptains hem per email een geldig bankrekeningnummer door te geven. De teamcaptain ontvangt dan, het tot nu toe opgebouwde en gewonnen prijzengeld op zijn/haar rekening. De verantwoordelijkheid van de verdeling binnen de teams ligt niet bij het bestuur!

Informeer zelf bij de organisaties van andere toernooien en kampioenschappen over de status van die betreffende evenementen.

Het bestuur betreurt uiteraard deze ontwikkeling, maar deze maatregelen zijn onvermijdbaar. Wij rekenen op jullie begrip en hopen vooral dat iedereen gezond blijft!

Hopelijk zien we elkaar weer tijdens de Zomerspelen of anders in het nieuwe seizoen.

Bestuur

vlag duitsland 150x90 cmvlag engeland 90x150 cm

caroussel corona update

Dear Bowlers,

On Monday, March 23, the Dutch government announced new tightened measures.
All this can be read on the various news sites.

One of the measures is that all events are prohibited until June 1st. This means that the board has decided to end the 2019-2020 bowling season.

What does this mean for you as a member?

 • House leagues are ended immediately, this also applies to G-Bowling and the 50+ League.
 • The General Meeting of Members is postponed until further notice.
 • A new date will be set for the Jubilee Tournament.
 • For the youth, the training / league will expire on Saturday, the monthly contribution will be stopped for the time being.

Maurice Michiels (treasurer) asks all house league team captains to provide him with a valid bank account number by email. The team captain then receives the prize money accumulated and won so far in his / her account. The responsibility of the distribution within the teams does not lie with the board!

Inquire with other tournament and championship organizations about the status of those events.

The board regrets this development, of course, but these measures are unavoidable. We count on your understanding and we hope that everyone stays healthy!

Hopefully we will meet again during "de Zomerspelen" (summer tournament) or else in the new season.

Board

 

caroussel corona update

Liebe Bowler,

Am Montag, den 23. März, kündigte die niederländische Regierung neue strengere Maßnahmen an.
All dies kann auf den verschiedenen Nachrichtenseiten gelesen werden.

Eine der Maßnahmen ist, dass alle Veranstaltungen bis zum 1. Juni verboten sind. Dies bedeutet, dass der Vorstand beschlossen hat, die Bowlingsaison 2019-2020 zu beenden.

Was bedeutet das für Sie als Mitglied?

 • Hausligen werden sofort beendet, dies gilt auch für G-Bowling und die 50+ League.
 • Die Mitgliederversammlung wird bis auf weiteres verschoben.
 • Für das Jubiläumsturnier wird ein neuer Termin festgelegt.
 • Für die Jugend läuft das Training / die Liga am Samstag aus, der monatliche Beitrag wird vorerst eingestellt.

Maurice Michiels (Schatzmeister) bittet alle Kapitäne der Hausliga, ihm per E-Mail eine gültige Bankkontonummer mitzuteilen. Der Mannschaftskapitän erhält dann das angesammelte und bisher gewonnene Preisgeld auf seinem Konto. Die Verantwortung für die Verteilung innerhalb der Teams liegt nicht beim Vorstand!

Erkundigen Sie sich bei anderen Turnier- und Meisterschaftsorganisationen nach dem Status dieser Veranstaltungen.

Der Vorstand bedauert diese Entwicklung natürlich, aber diese Maßnahmen sind unvermeidlich. Wir bitten auf Ihr Verständnis und hoffen, dass alle gesund bleiben!

Hoffentlich sehen wir uns während "de Zomerspelen" (sommerturnier) oder in der neuen Saison wieder.

Vorstand

De Sittardse Bowling Vereniging bestaat 40 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum wordt er een uniek jubileum toernooi georganiseerd van 23 t/m 29 maart.

Klik hier voor meer informatie.

Tevens wordt er een Jubileumboekje uitgegeven tijdens de huisleagues. Geen exemplaar ontvangen? Vraag er naar bij een bestuurslid.

sbv logo 300

Sittardse Bowling Vereniging

Postbus 45
6130 AA Sittard