Op zaterdag 28 mei a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
De convocatie is hieronder te vinden.

Convocatie

Let Op: Voor de verslagen van de ALV 2021, BALV 2022 en van het secretariaat dien je in te loggen.

 In week 17 (25 & 28 april) worden na afloop van de leagues de teamcaptainvergaderingen gehouden.
We verzoeken iedereen al eens na te denken in welke league hij/zij volgend seizoen wilt spelen zodat we over 2 weken een eerste idee hebben over de

...

Hoe vervelend het ook voor onze leagues is, maar wij zijn ook afhankelijk van de informatie van bowling Stardust cq Bowltech.
De bowling heeft vandaag te horen gekregen dat de modernisatie / renovatie opgesplitst is in 2 niet aaneensluitende weken.

De

...

Afgelopen dinsdag, 2 november 2021, werden we door de regering geconfronteerd met nieuwe Covid-19 regels betreffende de indoorsport.
De QR-code en/of een recente Covid-19 test wordt dan verplicht gesteld.

Hoe gaan we hiermee om?
TEN EERSTE IS HET

...

Tijdens de maandagavond Masterleague hebben we een speler, en zijn team, moeten teleurstellen met het gebruik van een illegale bowlingbal.

Vanaf januari 2020 hebben we regelmatig via onze website en facebookpagina de leden erop geattendeerd dat per 1

...

We mogen weer leaguebowlen.

In week 35, de volgende week, beginnen de leagues om 19.30 uur. Ingooien vanaf 19.15 uur.
Zorg dat de contributie betaald is, anders kun je niet meespelen.


Zoals jullie misschien gehoord en/of gelezen hebben is bowling

...

In samenspraak met Bowling Stardust heeft het bestuur, de volgende oliepatronen gekozen voor komend seizoen.

De Maandag Master League speelt op 3 patronen, wetende Route 66, Broadway en Main Street.
De Canadian Corner League speelt op Main Street.

Overige

...

De penningmeester vraagt jullie om weer de jaarlijkse contributie te voldoen.
De contributie dient uiterlijk 29 augustus 2021 te zijn voldaan op onderstaand banknummer.
Bij niet tijdig betalen worden er aanmeldingskosten in rekening gebracht.

U kunt zich van nu aanmelden voor de leagues via

Na afloop van de Algemene Leden Vergadering van 6 juni j.l. hebben we afscheid genomen van Herman Goldsmid als voorzitter van onze vereniging.

Herman heeft veel betekend voor onze vereniging. Hij bracht stabiliteit en rust. Met een speciale plek

...