De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 18 mei 2019.

Leden kunnen hun gewenste informatie over deze vergadering verkrijgen op de SBV-website bij "Links". U dient hiervoor wel in te loggen. U vindt dan de convocatie,

...

Wil je je eigen SBV bowlingshirt? Nou, dat kan!
Weten hoe? Lees verder onder de afbeelding!

sbvshirt

Hoe te bestellen?
Spreek een bestuurslid aan en maak kenbaar dat je graag een shirt wilt.
Zodra er 10 shirts bij elkaar ziin verzameld, wordt er een

...

Tijdens de bestuursvergadering van 7 januari 2019 heeft Jean Fransen te kennen gegeven zijn functie als secretaris neer te leggen. 
Hij blijft wel bestuurslid.

Als bestuur bedanken we Jean voor zijn grote inzet als secretaris.
Met het aftreden van Jean is

...