De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV van 2022, d.d. 28 mei 2022. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

Jeugd t/m 17 jaar € 37,00
Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ € 48,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 54,00
G-bowlen * € 15,00
Dubbellidmaatschap Jeugd € 22,00
Dubbellidmaatschap Senioren € 29,00
Eénmalige administratiekosten nieuwe leden €  5,00 
Eénmalige administratiekosten terugkerende leden €  2,50

 

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 september 2020 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57