Nederland heeft ongeveer 10.000 bowlers die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Deze bowlers zijn lid van de NBF omdat ze zijn aangesloten bij één van de ongeveer 140 bowlingverenigingen in Nederland.


Contactformulier

 

Voor vragen aan het bestuur en informatie m.b.t. de Sittardse Bowling Vereniging kunt u dit formulier te gebruiken, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Op deze pagina hebben we een aantal handige links en downloads verzameld. Leden die zijn ingelogd op deze site zien ook de afgeschermde content.

Downloads

Indien je bent ingelogd als lid, is er meer informatie te downloaden zoals statuten, reglementen en notulen.

Inschrijfformulier Lidmaatschap SBV

Nederland

NaamWebsiteFacebook
Stardust All American Bowling & Party Lounge web icon fb icon
SBV Jeugd web icon fb icon
G-Bowlen SBV web icon fb icon
ProShop Sittard   fb icon
Nederlandse Bowling Federatie web icon fb icon
Sport Bowling Tour web icon fb icon

 

Overige

NaamWebsiteFacebook
European Tenpin Bowling Federation web icon fb icon
World Bowling web icon fb icon
Belgische Bowlingsport Federatie web icon fb icon
Deutsche Bowling Union web icon fb icon
Bowling Digital web icon fb icon
United States Bowling Congress web icon fb icon
Professional Bowlers Association web icon fb icon
Professional Women's Bowling Association web icon fb icon
FloBowling web icon fb icon

 

 

Disclaimer voor www.bowlingsittard.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bowlingsittard.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sittardse Bowling Vereniging. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sittardse Bowling Vereniging is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sittardse Bowling Vereniging.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Sittardse Bowling Vereniging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sittardse Bowling Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bowlingsittard.nl op deze pagina.